Wilde natuur juni 2019 deel 2


Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is in ontwikkeling. Wat vinden we daar eigenlijk van? In een serie portretten vragen we gebruikers van het Nationaal Park naar hun natuurbelevingswensen.

Grenzeloos wandelen

Gerard Gomarus uit Diever komt veel in de natuur van het Drents-Friese Wold, zowel fietsend, op de mountainbike als wandelend. ‘Dat die lange rechte stukken productiebos er uit gaan vind ik niet verkeerd,’ zegt hij. ‘Want je loopt of fietst toch het liefst op leuke kronkelige paadjes. De variatie van het landschap is hier zo uniek; het bos, de heide, het zand en het groene landschap. Dat hoor ik ook terug van de wandelaars die hier komen.’

Gerard is voorzitter van de werkgroep wandel 4-daagse Drents-Friese Wold die jaarlijks vanuit Diever wordt georganiseerd. Dit jaar vond de 25e editie plaats. Voor het eerst werden de uitgezette routes in het Drents-Friese Wold niet meteen goedgekeurd door de natuureigenaren. Gerard maakt zich zorgen over de mogelijkheden voor routes in de toekomst. ‘De nieuwe stiltegebieden komen vooral aan de Dieverse kant. Wandel- en fietsroutes zijn dan alleen mogelijk in de rand. Ik ben bang dat we minder variatie in de routes kunnen aanbrengen. Ik denk dat hiermee de unieke beleving in het bos verdwijnt.’

Wandelvierdaagse DF Wold 2019

Henk van Hooft is voorzitter van de Stuurgroep Drents-Friese Wold: ‘Op slechts 1500 hectare van de in totaal 6700 hectare willen we de natuur zijn gang te laten gaan. Er blijft dus nog heel veel ruimte over om door te wandelen en tochten in te organiseren. De bestaande paden in dat kleine gebied gaan we niet meer onderhouden en zullen steeds smaller worden. Met gebruikersgroepen zoeken we nu naar alternatieve paden voor routes. Dat willen we zorgvuldig doen, waardoor er nu een periode van onzekerheid is. Door tijdig overleg willen we die onzekerheid wegnemen of beperken.’

‘In de gebieden waar natuur meer ruimte krijgt, willen we straks geen evenementen meer. Voor de andere delen is het maatwerk, zoals dat altijd al was. Waarbij we rekening houden met de kwetsbaarheid van de natuur. Dat kan per periode en zelfs per jaar verschillen. Niet altijd gaat het om zichtbare waarden waarvoor de vakman een afweging maakt om bijvoorbeeld een route er niet langs te laten gaan. Dat zorgt voor een buitenstaander soms voor onbegrip.’

Gerard realiseert zich ook dat het steeds drukker wordt in het bos. ‘En ik begrijp ook dat natuurbeheerders daarom meer regels gaan stellen. Ik vertrouw erop dat we elkaar de ruimte blijven gunnen en begrip voor elkaar kunnen houden.’

Proces opstellen plan van aanpak vertraagd

In de nieuwsbrief van maart van dit jaar, waren we nog optimistisch gestemd over de voortgang. We vermeldden toen dat we in mei 2019 een informatiebijeenkomst dachten te organiseren en besluitvorming door de Stuurgroep in juni. Inmiddels is de vergadering van de stuurgroep geweest en hebben we een aangepaste planning voorgelegd.

We verwachten dat we zeker tot en met de zomer 2019 bezig zijn met het uitwerken van de ideeën en opmerkingen in een uitgewerkt plan voor de uitvoering (looptijd 2020-2025 tot 2030). Dit plan moet eerst (planning november 2019 – maar afhankelijk van beschikbare capaciteit bij partners) door de Stuurgroep worden vastgesteld als zijnde de gewogen opbrengst van inbreng van diverse partijen en voldoen aan de opgave uit het BIP. Daarna verwachten wij dat een natuurtoets in het kader van Natura 2000 nodig zal zijn, evenals het zoeken naar financiële middelen. En pas dan kan tot uitvoering worden overgegaan.

Inloopbijeenkomst

Voordat de Stuurgroep een besluit gaat nemen, zullen we op een of meer inloopbijeenkomsten in de regio de plannen presenteren. We verzamelen dan opnieuw reacties uit de streek.

Uw mailadres hebt u in het afgelopen jaar verstrekt om u te kunnen informeren over bijeenkomsten. Mailadressen worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van deze nieuwsbrief kunt u zich afmelden via de website>>>