Wilde natuur december 2018


Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang van het project Wilde natuur in het Drents-Friese Wold.

Gesprekken Wilde natuur in november

Graag brengen we u weer op de hoogte over de voortgang van het wilde natuurproject van het Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Korte terugblik

Op 5 april gaven we in Het Wildryck de aftrap van het proces Wilde Natuur. Daar is een beeld geschetst hoe het er in de toekomst uit zou kunnen zien en wat dat voor de natuur (planten en dieren) betekent. Op 23 mei is met een kleinere groep een verdieping slag gemaakt en is er stil gestaan bij de volgende vragen:  als je een rustigere, wildere kern wilt, waar zou die dan kunnen liggen? En vooral wat betekent dat voor de toegankelijkheid en beleving in het hele Nationaal Park? Minder mensen in de kern, betekent meer mensen aan de rand. Is het daar dan nog wel rustig genoeg om stilte, duisternis en oerbos te beleven?

Toegankelijkheid gebiedexcursie wethouders

Na de zomer hebben we eerst de twee nieuwe wethouders van de gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf geïnformeerd en gepeild over het project. Beide wethouders zijn positief over het project. Ze hebben hierbij wel de toegankelijkheid van het gebied als belangrijk aandachtspunt genoemd.

In gesprek met partijen

Begin november hebben we drie gesprekken gevoerd met kleinere groepen over specifieke vraagstukken. Met vertegenwoordigers van ruiters en mtb-ers hebben we gesproken over de mogelijkheden om routes in het gebied te verschuiven. Het doel is om in het midden van het Drents-Friese Wold een rustige wilde-natuurzone te creëren, waar nog wel paden om te wandelen zijn, maar geen gemarkeerde routes meer. Vanuit beide groepen gebruikers is hier positief op gereageerd en zijn voorstellen gedaan om beleving en rust in combinatie te verbeteren. Er zijn nog vragen over het onderhoud van paden en hoeveel ruimte nog overblijft voor verschillende gebruikers. De projectgroep gaat ermee aan de slag. Een verslag van de bijeenkomsten vindt u op de website.

IMG_20180405_181312

Uitwerken

Er is ook bereidheid getoond door ruiters, MTB’ers en Recreatieschap om samen te werken aan het aanpassen van de routes in de kern van het gebied en nieuwe routes te bedenken voor de randzone. We werken nu aan een plan hoe we komen tot een wilde natuur zone voor over 10-15 jaar. Dat zal nog geen eindbeeld zijn, zoals in het Beheer- en Inrichtingsplan beschreven is. Zo zal de weg door de Oude Willem blijven liggen, maar wel verkeersluwer. Ook blijven onlangs aangelegde verharde fietspaden gewoon liggen. In het uitvoeringsplan komt ook aanbod wie, wat, wanneer doet en wat het gaat kosten. Uitgangspunt is dat iets erbij en iets eraf voor zowel natuur als recreatie zoveel mogelijk gelijk opgaat.

Met inzet van iedereen kunnen we het ontstaan van wilde natuur in het Drents-Friese Wold werkelijkheid laten worden. Daarmee wordt het een uniek bosgebied in Nederland. Wat er tot nu toe is gedaan, vindt u terug op de website. We communiceren de stand van zaken en bijeenkomsten zoveel mogelijk via de website. Van tijd tot tijd verspreiden we digitale nieuwsbrieven om u op nieuwtjes of bijeenkomsten te attenderen.

Vragen

Als u nog vragen hebt na deze mail, dan kunt u via het contactformulier op deze site contact met ons opnemen.

CS 20150625_121953

Uw mailadres hebt u in het afgelopen jaar verstrekt om u te kunnen informeren over bijeenkomsten. Mailadressen worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van deze nieuwsbrief kunt u zich afmelden via de website>>>