Het Drents-Friese Wold wordt natuurlijker, avontuurlijker

Afbeelding3
Tonderzwam AP20041109-714
AP20130730-011

Werk in uitvoering

Alle maatregelen zijn er op gericht om het gebied natuurlijker, aantrekkelijker en beleefbaarder te maken: genieten van de natuur over aangelegde paden, langs routes, of juist niet: het kan allemaal in een gebied met meer ‘wilde natuur’. En als dat ergens in Nederland gerealiseerd kan worden, dan is dat wel in het Drents-Friese Wold...

De realisatie van een stillere kern, zonder gemarkeerde routes en ruimte om echte natuur te beleven, komt stap voor stap dichterbij. Op deze pagina informeren we over de uitvoering van de plannen en actuele werkzaamheden.

Aanpassing Wandelroutes

Aanpassing ruiterroutes

Aanpassing ATB routes

Het Drents-Friese Wold wordt natuurlijker, avontuurlijker

Stille kern in het Drents-Friese Wold

Eén van de doelen in het Beheer- en Inrichtingsplan van het Nationaal Park is het inrichten van een stille kern om meer ruimte bieden aan natuurlijke processen in het gebied. Dat houdt onder meer in dat delen van het gebied niet of nauwelijks meer beheerd worden, dat de paden avontuurlijker worden en dat er gebieden gekozen worden waar geen borden meer staan. 
Hoe en waar dit gerealiseerd wordt, was onderwerp van een serie bijeenkomsten en gesprekken die in 2018 zijn gestart.

Interactief proces afgerond

Bewoners, recreatieondernemers, bestuurders en belangengroeperingen werden geïnformeerd over de eerste planvormingen en uitgenodigd om gezamenlijke beelden en ideeën omtrent een stille kern te vormen. En om kansen en bedreigingen te inventariseren. De deelnemers vonden ‘natuur’, ‘beleving’, ‘toegankelijkheid’ en ‘veiligheid met betrekking tot grote grazers’ de meest belangrijke onderwerpen.

Vanaf november 2018 zijn er geregeld gesprekken geweest met gebruikersgroepen. Als we routes naar buiten verplaatsen, hoe sluit dat aan bij wensen van MTB, ruiters, wandelaars. Waarbij ook in randzones beleving van stilte, duisternis en wilde natuur mogelijk moet blijven.

Ambitiekaart vastgesteld

Op 11 juni heeft de Stuurgroep Regionaal Landschap de ambitiekaart voor verplaatsen van routes en realiseren van een stille kern vastgesteld. De kaart kunt u hier hiernaast downloaden.

De uitvoering gaat nu van start. Staatsbosbeheer heeft de regie op de uitvoering.

Stuurgroep op 5 maart 2020

De Stuurgroep heeft op 5 maart de kaart in concept vastgesteld. Het verslag is onder Verslagen, 5 maart terug te vinden.

Informatie voor statenleden

Op 10 december 2020 hebben we de statenleden van de provincies Drenthe en Fryslan geïnformeerd over de achtergronden van Wilde natuur. De presentatie vindt u hier (pdf, 1.6 MB).

Oude Nieuwsbrieven

de volgende 5 nummers bevatten een artikelen reeks; wat vinden we nu van de veranderingen.

Downloaden

Vastgestelde kaart

Op 11 juni 2020 is de kaart door de stuurgroep vastgesteld. (pdf, 4.6 MB) De komende 5 jaar wordt gewerkt aan realisatie.

Algemeen doel en proces

In 2 A4 samengevat wat is Wilde natuur (pdf, 256 kB) en hoe is het voorafgaande proces (pdf, 90 kB) verlopen?

Beheer- en Inrichtingsplan

De toekomstvisie over wilde natuur staat verwoord in het Beheer- en Inrichtingsplan 2013-2020 >>> (pdf 2,2Mb). Het Beheer- en Inrichtingsplan schetst het lange termijnbeeld van delen van het Drents-Friese Wold als ‘zo natuurlijk mogelijk’. Het betreft een lange termijn visie want hoe wilde natuur er uit gaat zien weet niemand precies…

Beleidsdocumenten

Meer achtergronddocumenten vindt u op de portalsite

breed DSC_7968

Aandachtspunten

Naast natuur staan ‘toegankelijkheid’ en ‘beleving’ voorop. In de bijeenkomsten wordt dat steeds opnieuw genoemd als aandachtspunt, net als ‘veiligheid’ met betrekking tot grote grazers en brand.

Het huidige gebruik via bewegwijzerde wandel- fiets- en ruiterpaden moet  blijven naast nieuwe vormen van beleving: recreëren in ongerepte natuur. Dat is niet een kwestie van plannen op papier uitwerken maar gezamenlijk komen tot een verdere uitwerking. Duidelijk werd ook dat ‘beleving’ van het gebied door recreanten en bewoners zich niet beperkt tot het Drents-Friese Wold zelf: ‘Oer-provincie Drenthe’ strekt zich ook uit naar het omliggende gebied met de brink- en esdorpen en het agrarisch cultuurlandschap. En bovendien is er de relatie met andere omliggende natuurkernen zoals het Dwingelderveld, Holtingerveld, Fochteloërveen, Boswachterij Ruinen en de Weerribben-Wieden. Wilde natuur moet je dus in brede context zien.

Afbeelding2

Functie van het bos verandert

Dat er een ander beheer komt, is zeker maar de exacte inrichting nog niet. Grote delen van het bos in het Drents-Friese Wold zijn aangelegd als productiebos. Die functie is er nog wel maar in veel mindere mate. Daardoor verandert ook de indeling in bospercelen: productiebos is aangelegd in vakken met beheerpaden die makkelijk toegankelijk moesten zijn voor de houtvester. Door de gewijzigde bestemming wordt productiebos (veelal naaldhout) voor een deel omgevormd tot meer loofbos en gemengd bos en kunnen beheerpaden vervallen. Het wegvallen van beheerpaden betekent niet dat het gebied ontoegankelijk wordt. Veeleer wordt gedacht aan bijzondere vormen van beleving zoals struinen, iets wat nu in de meeste natuurgebieden niet is toegestaan. Daarnaast blijft het gebied toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters die liever bewegwijzerde routes volgen.

Afbeelding1
Dood-hout-lowres
Beukenbos-©Aaldrik-Pot-lowres