Bijzondere planten


In de naaldbossen van de boswachterijen Smilde en Appelscha komen enkele typische naaldbossoorten voor zoals de zeer zeldzame Dennenorchis, het Klein wintergroen, het Linnaeusklokje en de Stekende wolfsklauw. De bossen op stuifzand kenmerken zich o.a. door het voorkomen van Drienervige zegge. Op plaatsen met een wat rijkere bodem komen soorten voor als Dalkruid, Veelbloemige Salomonszegel, Hulst, Zevenster, Brede wespenorchis en Gebogen driehoeksvaren. Vooral de boswachterij Appelscha is rijk aan paddestoelen.

salomonszegel

Salomons-zegel

Op de natte, laaggelegen plaatsen in de heide zijn Dopheide, Klokjesgentiaan, Veenpluis, Oeverkruid, Beenbreek, Gevlekte orchis, Kleine en Ronde zonnedauw en Witte en Bruine snavelbies te vinden. Op de drogere zandgronden groeien Struikheide, Gewone veldbies, Grasklokje, Wilde tijm, Heidekartelblad en het zeldzame Valkruid. Bijzonder is het voorkomen van drie wolfsklauwsoorten: Moeraswolfsklauw, Grote wolfsklauw en Cypreswolfsklauw. De stuifzanden kenmerken zich onder meer door het spaarzaam optreden van plantengroei met soorten als Heidespurrie en Klein tasjeskruid en diverse soorten mossen en korstmossen.

Ook in en rond vennen groeien de drie heidesoorten Dopheide, Kraaiheide en Struikheide samen met Veenmossoorten en planten als Veelstengelige waterbies, Veenbes, Lavendelheide, Klein blaasjeskruid en soms de Drijvende egelskop. In de boswachterij Smilde is zelfs een plek waar de voor Nederland zeer zeldzame Rijsbes voor.

In de naaldbossen van de boswachterijen Smilde en Appelscha komen enkele typische naaldbossoorten voor zoals de zeer zeldzame Dennenorchis, het Klein wintergroen, het Linnaeusklokje en de Stekende wolfsklauw.Dennenorchis

In de beekdalen treft men soorten aan die wijzen op toestroming van relatief voedselarm grondwater, zoals Waterviolier, Dotterbloem, Noordse en Tweerijige zegge.