Planten en Dieren


Plantengroei

De bossen van het Drents-Friese Wold zijn voor het grootste deel aangelegd en bestaan voor 70 à 80% uit naaldhout. Op voedselarme plaatsen zoals de Berkenheuvel en het gebied ten noorden van de Kale Duinen, komen over grote oppervlakten grove dennen-kraaiheidebossen voor. Vooral de grote oppervlakten kraaiheide zijn bijzonder. Op de rijkere groeiplaatsen kan bij natuurlijke ontwikkeling een eiken-beukenbos ontstaan, dat hoge natuurwaarden heeft. Naast de terreinbeheerders is ook een florawerkgroep actief. Deze werkgroep inventariseert jaarlijks bepaalde stukken van het Drents-Friese Wold. De verslagen zijn te vinden bij de achtergrond informatie>>>

Dieren

De afwisseling in landschapstypen en de bijbehorende plantengroei, heeft een gevarieerde dierenwereld tot gevolg. Vooral bij de vogels is dat goed te zien. Op korte afstand worden bosvogels, weidevogels en moerasvogels naast elkaar aangetroffen. Er zijn de afgelopen twintig jaar diverse inventarisaties geweest, waardoor een goed beeld bestaat over de voorkomende vogels in dit gebied. Vooral heide, vennen, stuifzanden en goed ontwikkelde bossen blijken belangrijke vogelbiotopen te zijn.

Zoogdieren in soorten en maten

Van de algemene zoogdiersoorten komen de meeste zoals ree, haas, konijn, egel en eekhoorn ook in het nationaal park voor. Van de kleine zoogdieren zijn vooral de muizen belangrijk als voedsel voor b.v. de vos en roofvogels. Een bijzondere bewoner is de zeer zeldzame boommarter. Deze vrij grote marter is gesteld op rustige goed ontwikkelde loofbossen. Twee andere roofdieren die vaker kunnen worden gezien zijn Hermelijn en Bunzing.

Recente waarnemingen

Wilt u weten welke dieren recent in het Drents-Friese Wold zijn waargenomen, neem dan eens een kijkje op waarneming.nl
Onder Informatie, Gebieden kunt u zoeken op provincie en gebieden.