Natuurlijk water vasthouden in Berkenheuvel


Een kraan schept flinke happen keileem in de diepe afvoergreppel. In september begon Natuurmonumenten met werkzaamheden voor grondwaterherstel in Berkenheuvel. Het regenwater kan na deze ingreep langer in het bos blijven en dat is goed voor de natuur.foto Natuurmonumenten, S. van Gemerden

Greppels gaan dicht

Door heel Berkenheuvel liggen greppels. Ze zijn ooit gegraven toen hier dennen werden geplant voor de mijnbouw. De greppels zijn hiervoor nu niet langer nodig. Daarom worden ze dichtgemaakt. Het zand dat vroeger uit de greppels werd geschept ligt er in veel gevallen nog naast en kan gemakkelijk worden teruggeschoven. Op plekken waar de greppels door de waterdichte keileemlaag zijn gegraven is nieuwe keileem aangevoerd. Zo blijft het regenwater langer in het bos, omdat het niet meer door de greppels wegstroomt. Het bos profiteert hiervan.

Inheems bos

Het bos wordt in Berkenheuvel steeds natuurlijker. De aantallen uitheemse bomen als Douglas en lariks worden door gericht natuurbeheer steeds minder. Daarvoor in de plaats plantte Natuurmonumenten vorig jaar inheemse soorten zoals haagbeuk, winterlinde, ratelpopulier, zoete kers en fladder iep. Zo groeien er steeds meer oorspronkelijk Nederlandse soorten in Berkenheuvel. Deze soorten kunnen goed tegen de hogere de grondwaterstanden, want het regenwater blijft nu langer in het bos.

foto Maarten van Houten

Zichtbare herinnering

Waar de greppel is dichtgemaakt blijft wel een verdieping van enkele centimeters in de bosbodem achter. Zo blijft de greppel en de geschiedenis van Berkenheuvel nog steeds te beleven voor de goede verstaander. Ook Douglas spar en lariks blijven in het bos aanwezig, al is het beeld van het vroegere productiebos steeds meer aan het vervagen. De bedoeling van deze verandering is dat het bos minder last van droogte heeft en dat de diversiteit van soorten hoger wordt. Dit zorgt op de lange termijn voor een robuust bos, dat onderdeel is van het grootste woud van Noord Nederland, het Drents-Friese wold.