Levend Stuifzand

Het Aekingerzand, of de Kale Duinen, is een zeer bijzonder natuurgebied. Hier hebben weer en wind vrij spel. Het gebied is door Staatsbosbeheer in enkele jaren geheel hersteld. Het zand stoof niet meer, omdat bomen en bossen dit verhinderden. Daardoor verdween langzaam aan een karakteristiek landschap met tal van bijzondere dieren als de zandhagedis en de kommavlinder. Nu veel bomen gekapt zijn, heeft het zand weer de kans te stuiven. Het Aekingerzad ligt in een mooi afwisselend gebied. De Grenspoel, een ven aan de rand van het stuifzandgebied Aekingerzand, is een klein juweel. Vlakbij ligt het beekdal van de Vledder Aa. Ook hier is de natuur in ontwikkeling. De diepe ontginningssloten zijn gedempt, vervuilde grond is afgevoerd en het water zoekt weer zijn eigen weg. Geleidelijk keren planten en dieren, die in een beekdal thuishoren, weer terug. Ook elders in het Drents- Friese Wold liggen stuifzandgebieden, zoals het Witte Zand bij Diever. Veel stuifzandgebieden zijn in de 20e eeuw bebost, zoals het Dieverzand en de Bosberg. Daar herkent u het stuifzand nog aan de vele heuveltjes waar nu bomen op groeien.

DSCF3584
Stuifzand