Herstel van beekdalen

Vledder AaDe beken in het dal van de Vledder Aa en de Tilgrup zijn in de vorige eeuw rechtgetrokken. De landerijen werden droger, zodat boeren ze optimaal konden gebruiken. Inmiddels zijn de inzichten veranderd. De natuurgebieden rond het dal lijden aan ernstige verdroging met alle gevolgen van dien. Daarom zijn de dalen aangekocht en toegevoegd aan het natuurgebied. De beheerders zijn druk doende met het herstel van de beekdalen. Grote delen zijn oppervlakkig afgegraven en sloten zijn gedicht. U kunt de gevolgen goed zien in het Aekingerbroek, direct naast het stuifzandgebied Aekingerzand. Het water zoekt hier nu weer zijn eigen weg. Deze stroompjes monden uit in de Vledder Aa. Door de maatregelen voert de beek minder water af en wordt verdroging teruggedrongen. De natuur kan zich weer ontwikkelen. Vogels, vlinders, libellen en planten varen daar wel bij.