wilde natuur april 2020


Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is in ontwikkeling. Waar staan we nu?

Presentatie toekomstkaart met gemarkeerde routes

In april 2018 zijn we gestart met het project Wilde natuur. Doel is om in de kern van het Drents-Friese Wold meer ruimte te maken voor natuur. Dit levert naar verwachting meer biodiversiteit op en een avontuurlijker beleving van de natuur. Om dit te bereiken moet gemarkeerde routes verplaatst worden. Dit doen we waar mogelijk met een kwaliteitsslag.

Op 5 maart heeft de Stuurgroep Regionaal Landschap ingestemd met het concept van de kaart met toekomstige gemarkeerde routes in het Drents-Friese Wold. De kaart is tot stand gekomen in opdracht van de Stuurgroep  in samenwerking met vertegenwoordigers van gebruikersgroepen. In de afgelopen 2 jaar hebben we ook een aantal informatie- en discussieavonden met belangstellenden gehad.

Presentatie via Youtube

De geplande informatie avonden kunnen vanwege de corana-crisis helaas niet doorgaan en proberen we u via de digitale weg zo goed mogelijk te informeren. Graag nodigen we u uit om een presentatie te bekijken op YouTube: Catrien Scholten, secretaris van de Stuurgroep vertelt u in een filmpje de achtergronden en resultaten van het proces.

Bekijk de presentatie>>>

Reacties graag vóór 22 april naar: Drents-Friese-wold@drenthe.nl

De tekst is tevens na te lezen in een pdf bestand dat te downloaden is>>>

Een exemplaar van de voorlopige kaart is te downloaden>>>

Tevens is een algemene folder over het proces stille kern te downloaden>>

Meer achtergrondinformatie op de website>>>

struinen-in-het-Drents-Friese-Wold Foto: Aaldrik Pot

Het Drents-Friese Wold wordt natuurlijker, avontuurlijker...

Toekomstkaart

De voorlopige kaart toont toekomstige ruiter-en menroutes, wandelroutes, fiets- en ATB-routes. Het aantal kilometers met gemarkeerde routes blijft gelijk of wordt zelfs iets meer. Een gebied met een stille kern biedt een unieke natuurbeleving dat op niet veel andere plekken in Nederland mogelijk is en kunnen dieren zich erin terugtrekken.

Uitgangspunt is dat er geen route wordt verplaatst voordat de nieuwe is gerealiseerd. Als eerste is het fietspad door Oude Willem aan de beurt: dit pad komt voort uit het Life-project dat zich richtte op de herinrichting van Oude Willem. Voor de aanleg van dit pad is inmiddels groen licht.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Catrien Scholten, secretaris Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek tel 0592-365726

Persvragen kunnen gesteld worden aan de voorzitter van de Stuurgroep, Henk van Hooft. Telefoonnummer op te vragen via het Klantcontactcentrum van de provincie Drenthe 0592-365555.

Geen nieuwsbrieven meer ontvangen

Uw mailadres hebt u in het afgelopen jaar verstrekt om u te kunnen informeren over bijeenkomsten. Mailadressen worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief Wilde natuur, dan kunt u zich afmelden via de website.

Wilt u zich ook afmelden voor de algemene digitale nieuwsbrief over het Nationaal Park Drents-Friese Wold, dan kunt u deze link gebruiken om u af te melden.

Afmelden kan alleen als uw mailadres voorkomt in onze database. Wilt u een mailadres wijzigen, dan moet u zich afmelden met uw oude mailadres en aanmelden met een nieuw adres.