Wilde natuur maart 2020


Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is in ontwikkeling. Wat betekent dat voor de gebruikers. Waar staan we nu

voorlopige-kaart-routes-Drents-Friese-Wold

Drents-Friese Wold natuurlijker en avontuurlijker

In de afgelopen twee jaar heeft een werkgroep, samen met vertegenwoordigers van gebruikersgroepen in opdracht van de Stuurgroep zich bezig gehouden met toekomstplannen wat betreft de realisatie van een stille kern in het Drents-Friese Wold. Met de gebruikersgroep is regelmatig overlegd.  Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de ruiters- en menners, wandelaars en ATB-verenigingen. Bewoners zijn geconsulteerd tijdens een schetssessie en een  inloopbijeenkomst; in de komende periode volgen meer informatiebijeenkomsten.

Toekomstkaart
Het resultaat is een voorlopige kaart met toekomstige ruiter-en menroutes, wandelroutes, fiets- en ATB-routes. Het aantal kilometers met gemarkeerde routes blijft op z'n minst gelijk of wordt zelfs iets meer. Een gebied met een stille kern biedt een unieke natuurbeleving dat op niet veel andere plekken in Nederland mogelijk is en kunnen dieren zich er in terugtrekken.

Uitgangspunt is dat er geen route wordt verplaatst voordat de nieuwe is gerealiseerd. Als eerste is het fietspad door Oude Willem aan de beurt: dit pad komt voort uit het Life-project dat zich richtte op de herinrichting van Oude Willem. Voor de aanleg van dit pad is inmiddels groen licht.

Op 15 en 16 april worden informatieavonden georganiseerd. Inloop vanaf 19 uur. De locaties worden zsm bekend gemaakt,

Lees het hele persbericht>>>


Een exemplaar van de voorlopige kaart is te downloaden>>>

Lees meer>>>

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Catrien Scholten, secretaris Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek tel 0592-365726

Persvragen kunnen gesteld worden aan de voorzitter van de Stuurgroep, Henk van Hooft. Telefoonnummer op te vragen via het Klantcontactcentrum van de provincie Drenthe 0592-365555.

Geen nieuwsbrieven meer ontvangen

Uw mailadres hebt u in het afgelopen jaar verstrekt om u te kunnen informeren over bijeenkomsten. Mailadressen worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de nieuwsbrief Wilde natuur, dan kunt u zich afmelden via de website.

Wilt u zich ook afmelden voor de algemene digitale nieuwsbrief over het Nationaal Park Drents-Friese Wold, dan kunt u deze link gebruiken om u af te melden.

Afmelden kan alleen als uw mailadres voorkomt in onze database. Wilt u een mailadres wijzigen, dan moet u zich afmelden met uw oude mailadres en aanmelden met een nieuw adres.