Digitale nieuwsbrief maart 2018


header

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Wilde natuurdag, 5 april

Ontwikkeling van wilde natuur in het Nationaal Park Drents-Friese Wold
Hoe gaat dat eruit zien?

Struinen door de bossen en omgevallen bomen op het pad: het kan werkelijkheid worden in het Drents-Friese Wold.  Het doel van de bijeenkomst is het neerzetten van een gedeeld beeld hoe de wilde natuur in het Drents-Friese Wold eruit zou kunnen zien, naast een optimaal recreatief gebruik.

Wij nodigen u van harte uit om de kansen met ons te komen ontdekken!
Donderdag 5 april in Landgoed 't Wildrijck

Tijdens de middagsessie (13:00-17:00 uur) verwelkomen we recreatie- en horecaondernemers, natuurbeheerders en bestuurders om mee te denken over de economische impuls die wilde natuur aan de regio kan geven.

Tijdens de avondsessie (18.00 - 21.30 uur) nodigen we iedereen uit die meer over wilde natuur in het NP Drents Friese Wold wil weten, zoals omwonenden, maatschappelijke organisaties, de zorgsector, kunstenaars, natuurliefhebbers, enz.

Zet de datum alvast in uw agenda!

Meer informatie>>>

brand

Merkpositie Regionaal Landschap

Begin 2018 zijn we op zoek gegaan naar een onderscheidende positionering voor onze mooie natuur, landschap en historie in de Drents-Friese Grensstreek: het NP Dwingelderveld, het NP Drents-Friese Wold en het Holtingerveld en uitloop/verbinding richting Fochteloërveen, NP Weerribben-Wieden en Koloniën van Weldadigheid. Met als uitgangspunt dat we deze gebieden beter in samenhang willen promoten.

Het traject gaat over vragen als ‘waar staat dit gebied / deze gebieden voor’, ‘wat maakt ze uniek en onderscheidend’ en ‘welk gevoel willen we oproepen bij bezoekers van het gebied?’.

Inmiddels heeft een werkgroep onder leiding van van Buinuness Openers zich over deze merkontwikkeling gebogen en heeft advies uitgebracht aan de Stuurgroep.

Vervolg
Het formuleren van het verhaal/ de merkpositie was stap 1. Dat is bijna gereed. Er volgt nog een definitief verhaal en een merkgids.
Stap 2 is om de positionering verder uit te werken. Wat betekent dat voor onze marketingconcepten, voor onze folders, voor de bezoekerscentra, voor de ondernemers, horeca, dorpen enz. Dit is een creatief proces.
Stap 3 betekent het concreet vertalen in aanbod, investeringen, aansluiten bij (nieuwe) doelgroepen.
Stap 4 is implementeren. Daadwerkelijk campagnes starten, investeren, samen bouwen.
Wordt vervolgt dus....

dempen-sloot

Start werkzaamheden Oude Willem

Van landbouwenclave naar kloppend natuurhart

De werkzaamheden in het LIFE+ project ‘LIFE Going up a level’ zijn officieel van start. Ze zorgen voor een forse verbetering van het gebied Oude Willem en delen van het Drents Friese Wold & Leggelderveld. Dit gebeurt onder andere door uitvoering van watermaatregelen in het hart van Nationaal Park Drents-Friese Wold. De werkzaamheden vinden plaats in vijf deelgebieden, startend met de gebiedsinrichting in de Oude Willem. Vrijdag 16 maart gaven gedeputeerden Jumelet (Drenthe) en Kramer (Fryslân) samen met genodigden en kinderen van OBS de Singelier het startsein voor de natuurinrichting in dit gebied.
Lees meer>>>

Data om vast te noteren!

De nieuwe Natuurkrant waarin de meest activiteiten voor 2018 zijn vermeld, ligt inmiddels op de distributiepunten zoals bezoekerscentra en VVV's.

Twee data willem we vast extra onde uw aandacht brengen:
16 juni: 'Stoere Wildernisdag', een gezellige dag voor het hele gezin met als thema 'Wilde Natuur'. De dag vindt plaats rond het Buiencentrum in Appelscha.

14 september: 3e Veldsymposium Drents-Friese Wold met onder andere aandacht voor de maatregelen die genomen worden in het kader van het project Life 'Going up a Level' en Wilde Natuur in het DrentsFriese Wold.

Meer informatie over Nationaal Park Drents-Friese Wold is te vinden op de website>>>

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich op deze pagina afmelden